Konservering

Konservering är ett tvärvetenskapligt yrke där naturvetenskap kombineras med praktisk kunskap och materialkännedom. Konservering innebär bevarande av kulturhistoriska objekt. Objekt som konserveras kan vara föremål, tavlor eller hela museisamlingar.

NKF

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) är en gemensam organisation som samlar fem nordiska länders konservatorföreningar. NKF arbetar för att främja samarbetet mellan konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Bakgrund

Nordiska Konservatorförbundet bildades 1950 och fungerar som en regional grupp i "The International Institute for the Conservation of Artistic and Historic Works (IIC) under beteckningen "Nordic IIC group." Fyra sektioner är dessutom medlemmar av paraplyorganisationen "The European Confederation of Conservator-Resorers Organisations"(ECCO).

MoK

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprosjekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för per reviewed är 1 mars och den 1 april för Meddelelser. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här

Kongress

NKFs XXI kongress kommer at hållas 2018 på Island. Temat blir katastrofer.

E-post

Laget med HTML5 og CSS3 | Design & utvikling: akzidenz