Välkommen till
Nordiska konservator-
förbundet

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) är en gemensam organisation som samlar fem nordiska länders konservatorföreningar. NKF arbetar för att främja samarbetet mellan konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Konservering

Konservering innebär åtgärder för att fördröja nedbrytningsprocesser i olika material för att bevara dess originaltillstånd och autenticitet så langt det är möjligt. Konservatorns uppgift är at förebygga och förhindra nedbrytningen av konst-, kultur- och naturhistoriskt värdefulla föremål och miljöer.

Konservering är ett tvärvetenskapligt yrke där naturvetenskap kombineras med praktisk kunskap och materialkännedom.

MoK

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprosjekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för fackgranskad artikel (per reviewed) är 1 mars och den 1 april för övrigt. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här.

Bakgrund

Nordiska Konservatorförbundet bildades 1950 och fungerar som en regional grupp i "The International Institute for the Conservation of Artistic and Historic Works (IIC) under beteckningen "IIC Nordic Group." Fyra sektioner är dessutom medlemmar av paraplyorganisationen "The European Confederation of Conservator-Resorers Organisations"(ECCO).

Kongress

Förra kongressen var på Island 2018. NKFs XXI kongress 26 - 28 september 2018 på Island. Temat var katastrofer:

Cultural heritage facing catastrophe: prevention and recoveries.

Nästa kongress är i Sverige 2021!

Vibe

Följ oss på