Skip to main content

Välkommen till
Nordiska konservator-
förbundet

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) är en gemensam organisation som samlar fem nordiska länders konservatorföreningar. NKF arbetar för att främja samarbetet mellan konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Konservering

Konservering innebär åtgärder för att fördröja nedbrytningsprocesser i olika material för att bevara dess originaltillstånd och autenticitet så langt det är möjligt. Konservatorns uppgift är at förebygga och förhindra nedbrytningen av konst-, kultur- och naturhistoriskt värdefulla föremål och miljöer.

Konservering är ett tvärvetenskapligt yrke där naturvetenskap kombineras med praktisk kunskap och materialkännedom.

MoK

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprosjekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för fackgranskad artikel (per reviewed) är 1 mars och den 1 april för övrigt. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här.

Bakgrund

Nordiska Konservatorförbundet bildades 1950 och fungerar som en regional grupp i "The International Institute for the Conservation of Artistic and Historic Works (IIC) under beteckningen "IIC Nordic Group." Fyra sektioner är dessutom medlemmar av paraplyorganisationen "The European Confederation of Conservator-Resorers Organisations"(ECCO).

NKF XXIII Congress 2024

Information about the NKF XXIII Congress

The next NKF Congress will be held in Copenhagen, Denmark in October 2024:

The title of the congress will be Resilience, with the subtitle Adapting heritage preservation to future challenges. With Resilienceas title, we would like to set focus on preservation in a changing world. We would like to create a space to discuss the resiliency of the conservation field, and how it should adapt to changes in climate and biodiversity, international political structures, colonial dynamics and much more. How can heritage-preservation contribute to a change of conduct amongst people, institutions, and society?

For full information and call for papers go to the NKF Congress website