Konservering

Konservering är ett tvärvetenskapligt yrke där naturvetenskap kombineras med praktisk kunskap och materialkännedom. Konservering innebär bevarande av kulturhistoriska objekt. Objekt som konserveras kan vara föremål, tavlor eller hela museisamlingar.

NKF

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) är en gemensam organisation som samlar fem nordiska länders konservatorföreningar. NKF arbetar för att främja samarbetet mellan konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Bakgrund

Nordiska Konservatorförbundet bildades 1950 och fungerar som en regional grupp i "The International Institute for the Conservation of Artistic and Historic Works (IIC) under beteckningen "Nordic IIC group." Fyra sektioner är dessutom medlemmar av paraplyorganisationen "The European Confederation of Conservator-Resorers Organisations"(ECCO).

E-post

Laget med HTML5 og CSS3 | Design & utvikling: akzidenz