Nordiska Konservatorförbundets XXII Kongress 21–22 oktober 2021

The Swedish section of IIC Nordic Group, NKF-S, is pleased to announce the XXII NKF Congress: Research and Review –Advancements in conservation and assessment of previous experiences. The congress will be held at the Swedish Royal Academy of Engineering Sciences, IVA Conference Centre in Stockholm, 21-22 October 2021. It will also be possible to register for online participation.

 
Research and Review - Advancements in conservation and assessment of previous
experiences A congress topic to illustrate how the conservation-restoration discipline has evolved over the last decades. Progress has been made both through research and trial-and-error. Analytical methods, documentation, conservation treatments, choice of material as well as the circumstances under which conservator-restorers work are continuously developing.

The congress opens for evaluation of the profession and how we utilize and share our experiences. We look back to analyze the viability of conservation treatment techniques, how we deal with ethical dilemmas, use of best-practice, look back on collaborations we have had and the guidelines which we have been following since the 1980´s till today.

 

Preprint available at:

Konferensens hemsida konservering.org

Riktlinjer

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

 1. Vid behov arrangeras den Nordiska vidareutbildningen för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet. Vidareutbildning och kongress ska inte avhållas samma år.
 2. Utbildningen har en varighet på 1-5 dagar och är mer undervisningsrelaterad än NKF:kongresserna. Två (2) platser ska reserveras till varje sektion fram till ett fastlagt datum då alla
  platser släpps. Medlemmar i någon av NKF:s sektioner har förtur till platserna
 3. Utbildningen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 4. Värdlandet väljer själv ämne och datum för vidareutbildningen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Vidareutbildningen utannonseras minst 6 månader innan kursen av arrangören, både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", och på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org
 5. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i en NKF-utbildning. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
 6. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av vidareutbildningen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Vidareutbildningen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att vidareutbildningen avslutats.
 7. Vid arrangerande av en nordisk vidareutbildning kan en pre-eller postprint utgivas. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna summa, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Sektionen är ansvarig för att det ska vara möjligt att köpa eller eventuellt ladda ner kursrapporter efter utbildningens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

 

2 november 2019

 

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

 1. Vid behov arrangeras den Nordiska vidareutbildningen för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet. Vidareutbildning och kongress ska inte avhållas samma år.
 2. Utbildningen har en varighet på 1-5 dagar och är mer undervisningsrelaterad än NKF:kongresserna. Två (2) platser ska reserveras till varje sektion fram till ett fastlagt datum då alla
  platser släpps. Medlemmar i någon av NKF:s sektioner har förtur till platserna
 3. Utbildningen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 4. Värdlandet väljer själv ämne och datum för vidareutbildningen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Vidareutbildningen utannonseras minst 6 månader innan kursen av arrangören, både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", och på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org
 5. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i en NKF-utbildning. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
 6. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av vidareutbildningen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Vidareutbildningen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att vidareutbildningen avslutats.
 7. Vid arrangerande av en nordisk vidareutbildning kan en pre-eller postprint utgivas. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna summa, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Sektionen är ansvarig för att det ska vara möjligt att köpa eller eventuellt ladda ner kursrapporter efter utbildningens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

 

2 november 2019

 

 

Tidigare vidareutbildning

2013 "Media och Kulturpolitik" 17-18 oktober i Göteborg, Sverige

2008 "Analyze This!" 16-18 februari i Helsinki, Finland

2004 "Magasinbygningsens magasin og funktion" 18-22 oktober i Sorø, Danmark

2002 Digitale teknikker og bruk av it-baserte verktøy innen forebyggende konservering" 2-7 september i Oslo, Norge

2001 "Kult eller kulturrum" 12. september i Stockholm, Sverige

x

x

x

x

1989 "Konservering av keramik och glas" 14-25 augusti 1989 i Helsinki, Finland

 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att lämna in information som saknas

Tidigare kongresser

2018 NKFs XXI kongress "Cultural heritage facing catastrophe: Prevention and recoveries" 26-28 september i Reykjavik, Island 

2015 NKFs XX kongress "Monumental treasures - Preservation and Conservation" 21-23 oktober i Helsinki, Finland

2012 NKFs XIX kongress "Planlagt Flytting: Prosesser og konsekvenser for samlinger, gjenstander og samfunn" 15-17 oktober i Oslo, Norge

2009 NKFs XVIII kongress "Incredible industry. Preserving the evidence of industrial society" 25-27 maj i København, Danmark

2006 NKFs XVII kongress "Smuts" 30 november - 1 december i Stockholm, Sverige

2003 NKFs XVI kongress "Art Forgeries" 4-7 juni i Reykjavik, Island

2000 NKFs XV kongress "Conservation without limits" 23-26 augusti i Helsinki, Finland

1997 NKFs XIV kongress "Konserveringsmidler og Konserveringsmetoder" 20-23 mars i Oslo, Norge

1994 NKFs XIII kongress "Surfacetreatments, cleaning, stabilization and coatings" i København, Danmark

1991 NKFs XII kongress "Konservatorn i fokus" i Stockholm, Sverige

1988 NKFs XI kongress "Konserveringsetik" 20-24 juni i Reykjavik, Island

1985 NKFs X kongress "Konservering igår och idag" i Helsinki, Finland

1981 NKFs IX kongress "Utbygging av metoder, samt anvendelse av nye hjelpemidler i behandling" 25-29 maj i Oslo, Norge

1969 NKFs V kongress om blant annet middelalderbyen og stavkirker, 9-13 juni i Bergen, Norge

1959 NKFs III kongress "Tre" 17-19 juni i Oslo, Norge

 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att lämna in information som saknas

Vibe

Följ oss på