Meddelelser om Konservering (MoK)

Meddelelser om Konservering (MoK) är NKF:s facktidskrift med fackgranskade artiklar (peer-reviewed) samt konserveringsnytt, annonsering och debatt. MoK innehåller artiklar om vård och konservering av konst och kulturhistoriska föremål samt om materialanalys, dokumentationsmetodik och metodutveckling av relevans för konserverings- och bevarandefrågor. MoK utkommer en gång om året. Faktagranskade artiklar registreras i AATA Abstracts for International Conservation Literature.

Bidra med artikel

Deadline för bidrag till fackgranskat material är 1/3.

Tidskriften utkommer under hösten. MoK använder hanteringssystemet Scholastica för fackgranskningen, och här kan du lämna ditt bidrag: (https://mok.scholasticahq.com/for-authors). Där kan du även hitta Riktlinjer för författare (Guidelines for authors, text på danska och engelska).

MoK ser gärna också bidrag med kortare texter, presentationer och debattinlägg som inte faktagranskas. Detta material mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riktlinjer för utgivning av Meddelelser om Konservering (MoK)

Meddelelser om Konservering (MoK) - Nordiska Konservatorsförbundets tidsskrift

 1. Målsättning
  Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorförbundets gemensamma tidskrift som skall verka som NKF:s språkrör för att befrämja samarbete mellan medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 2. MoKs innehåll
  MoK skall innehålla artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprojekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor.
  Som NKF:s språkrör erbjuder MoK medlemmarna möjlighet att publicera korta meddelanden och debattinlägg, artiklar om aktuella forskningsprojekt, presentation av pågående konserveringsarbeten, eller annan intressant information.
  Temanummer kan variera med nummer av blandat innehåll.
 3. Redaktionen
  Redaktionens sammansättning:
  1. en ansvarig utgivare (förbundsrådsordföranden) och en chefredaktör
  2. en redaktion, bestående av redaktionsmedlemmar från de olika sektionerna
  3. en kassör med anknuten revisor
 4. Redaktionens ansvar och förhållande till NKF
  För den redaktionella linjen svarar den ansvariga utgivare tillsammans med chefredaktören.
  Redaktionen utses av ansvarig utgivare och chefredaktören gemensamt
  Chefredaktören och kassören har tillsammans beställnings – och attesteringsrätt i samband med utgivning av MoK.
  Hela redaktionen med chefredaktören, som den ledande kraft, har ansvaret för utgivning av MoK. De nationella korrespondenterna skall stöjda redaktionen: insamla nyheter om aktuella konserveringsprojekt eller information som kan intressera medlemmarna i de övriga nordiska länderna, informera redaktionen om viktiga fackliga artiklar som publicerats i andra tidskrifter, hjälpa till med att få annonser och sponsorer.
  Chefredaktören presenterar redaktionsplan, bokslut och budget för förbundsrådet, som skall godkänna dem. Räkenskaperna skall vara godkänd av en revisor, som varje år utses av förbundsrådet.(Revisor anknuten till en av sektionerna kan väljas).
  Förbundsrådet har på NKF´s vägnar ett överordnat ansvar för driften av MoK.
  Meddelser om Konservering utkommer två gånger om året, förutsatt att det finns finansiella resurser.
 5. Ekonomi
  Tidningen finansieras huvudsakligen med medlemsavgifterna.
  Redaktionen och redaktionsmedlemmarna från de olika sektionerna ansöker om fondmedel till tidskriften samtsöker sponsorer och annonsörer i de respektive länderna enligt överenskommelse.
  Den ansvariga redaktören deltar på förbundsrådsmötet på redaktionens bekostnad. Utgifterna budgeteras.
  Ansvarig utgivare, chefredaktör och redaktionsmedlemmar från de olika sektionerna möts en gång per år.
  Priset för Meddelelser om Konserverings fastställs årligen av Förbundsrådet med ekonomiskt underlag från redaktionen. Av budgeten skall framgå hur stor andel de respektive ländernaförväntas bidra med.
  Redaktionen och ansvarig utgivare kan höja priset på MoK med högst 10% om behov föreligger.
  Tidskriften får inte ges ut innan den har nödvändig finansiering. MoK får inte sätta sig i skuld, eller ta lån till utgivning eller till annat ändamål.
 6. Språk
  Meddelelser skall utkomma på skandinaviska med resuméer på finska och engelska. Översättningen görs av utnämnda översättare som också utarbetar de engelska resuméerna till AATA. Chefredaktören har ansvar för att resuméerna skickas til AATA.

Godkänt på Förbundsrådsmötet i Köpenhamn den 12. juni 2004.

Vibe

Följ oss på