Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

  1. Vart tredje år arrangeras den Nordiska vidareutbildningen för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet. Vidareutbildning och kongress ska inte avhållas samma år.
  2. Utbildningen har en varighet på 1-5 dagar och är mer undervisningsrelaterad än NKFkongresserna. Två (2) platser ska reserveras till varje sektion fram till ett fastlagt datum då allaplatser släpps. Även icke medlemmar av NKF ska få meddelande om detta. Icke NKFmedlemmar kan inte delta i utbildningen om medlemmar fyller utbildningsplatserna.
  3. Utbildningen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Finland, Island, Sverige, Norge och Danmark. I denna ordning arrangeras utbildningen (t e x: Finland 2009, Island (ställdes in), Sverige 2013, Danmark 2016 och Norge 2019). Det aktuella värdlandet kan avböja att arrangera utbildningen, med tre års varsel. Då går värdskapet till nästa land i ordningen.
  4. Värdlandet väljer själv ämne och datum för vidareutbildningen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Vidareutbildningen utannonseras minst 6 månader innan kursen av arrangören, både hos de övriga sektioner, i den gemensamma medlemsskriften "Meddelser om konservering", och på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org
  5. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i en NKF-utbildning. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
  6. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av vidareutbildningen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Vidareutbildningen skal ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att vidareutbildningen avslutats.
  7. Vid arrangerande av en Nordisk vidareutbildning kan en pre-eller postprint utgivas. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna summa, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Sektionen är ansvarig för att det ska vara möjligt att köpa eller eventuellt ladda ner kursrapporter efter utbildningens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

 

Redigerat februari 2014, FR.

Godkänt av respektive styrelse i varje sektion

Vibe

Följ oss på