Förbundsrådsordförande

  • Karen Borchersen Förbundets styrelse, förbundsrådet utgörs av förbundsordföranden och upptill tre medlemmar från varje nordisk sektion. Förbundsordföranden väljs av förbundsrådet för en mandattid om tre år och kan omväljas för ytterligare en mandatperiod.
Vibe

Följ oss på