Finland

Nordiska Konservatorförbundets finska sektion rf (Konservaattoriliitto, PKL) är grundad år 1963, medlemsantalet är ca. 270. Medlemskåren består av ordinarie, studerande, samfunds och honorära medlemmar.

Nordiska Konservatorförbundets finska sektion organiserar möten, föredrag och studieresor inom konservering och samlingsförvaltning till sina medlemmar. Föreningen publicerar Konservaattori-magasin som kommer ut två gånger i året.

I Finland kan man studera konservering i yrkeshögskola METROPOLIA i Helsinki.

Vibe

Följ oss på