Skip to main content

Riktlinjer

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

 1. Vid behov arrangeras den Nordiska vidareutbildningen för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet. Vidareutbildning och kongress ska inte avhållas samma år.
 2. Utbildningen har en varighet på 1-5 dagar och är mer undervisningsrelaterad än NKF:kongresserna. Två (2) platser ska reserveras till varje sektion fram till ett fastlagt datum då alla
  platser släpps. Medlemmar i någon av NKF:s sektioner har förtur till platserna
 3. Utbildningen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 4. Värdlandet väljer själv ämne och datum för vidareutbildningen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Vidareutbildningen utannonseras minst 6 månader innan kursen av arrangören, både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", och på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org
 5. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i en NKF-utbildning. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
 6. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av vidareutbildningen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Vidareutbildningen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att vidareutbildningen avslutats.
 7. Vid arrangerande av en nordisk vidareutbildning kan en pre-eller postprint utgivas. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna summa, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Sektionen är ansvarig för att det ska vara möjligt att köpa eller eventuellt ladda ner kursrapporter efter utbildningens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

 

2 november 2019

 

Tidigare vidareutbildning

2019 Analysis and imageing techniques  October 31st - November 1st 2019, Copenhagen, Denmark

2013 "Media och Kulturpolitik" 17-18 oktober i Göteborg, Sverige

2008 "Analyze This!" 16-18 februari i Helsinki, Finland

2004 "Magasinbygningsens magasin og funktion" 18-22 oktober i Sorø, Danmark

2002 Digitale teknikker og bruk av it-baserte verktøy innen forebyggende konservering" 2-7 september i Oslo, Norge

2001 "Kult eller kulturrum" 12. september i Stockholm, Sverige

x

x

x

x

1989 "Konservering av keramik och glas" 14-25 augusti 1989 i Helsinki, Finland

 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att lämna in information som saknas

Tidigare kongresser

2021 NKFs XXII kongress Research and Review: Advancement in Conservation and Assessment of Previous Experiences. 21-22 october Stockholm, Sweden

2018 NKFs XXI kongress "Cultural heritage facing catastrophe: Prevention and recoveries" 26-28 september i Reykjavik, Island 

2015 NKFs XX kongress "Monumental treasures - Preservation and Conservation" 21-23 oktober i Helsinki, Finland

2012 NKFs XIX kongress "Planlagt Flytting: Prosesser og konsekvenser for samlinger, gjenstander og samfunn" 15-17 oktober i Oslo, Norge

2009 NKFs XVIII kongress "Incredible industry. Preserving the evidence of industrial society" 25-27 maj i København, Danmark

2006 NKFs XVII kongress "Smuts" 30 november - 1 december i Stockholm, Sverige

2003 NKFs XVI kongress "Art Forgeries" 4-7 juni i Reykjavik, Island

2000 NKFs XV kongress "Conservation without limits" 23-26 augusti i Helsinki, Finland

1997 NKFs XIV kongress "Konserveringsmidler og Konserveringsmetoder" 20-23 mars i Oslo, Norge

1994 NKFs XIII kongress "Surfacetreatments, cleaning, stabilization and coatings" i København, Danmark

1991 NKFs XII kongress "Konservatorn i fokus" i Stockholm, Sverige

1988 NKFs XI kongress "Konserveringsetik" 20-24 juni i Reykjavik, Island

1985 NKFs X kongress "Konservering igår och idag" i Helsinki, Finland

1981 NKFs IX kongress "Utbygging av metoder, samt anvendelse av nye hjelpemidler i behandling" 25-29 maj i Oslo, Norge

1969 NKFs V kongress om blant annet middelalderbyen og stavkirker, 9-13 juni i Bergen, Norge

1959 NKFs III kongress "Tre" 17-19 juni i Oslo, Norge

 

Vi uppmuntrar alla medlemmar att lämna in information som saknas

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

 1. Vid behov arrangeras den Nordiska vidareutbildningen för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet. Vidareutbildning och kongress ska inte avhållas samma år.
 2. Utbildningen har en varighet på 1-5 dagar och är mer undervisningsrelaterad än NKF:kongresserna. Två (2) platser ska reserveras till varje sektion fram till ett fastlagt datum då alla
  platser släpps. Medlemmar i någon av NKF:s sektioner har förtur till platserna
 3. Utbildningen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
 4. Värdlandet väljer själv ämne och datum för vidareutbildningen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Vidareutbildningen utannonseras minst 6 månader innan kursen av arrangören, både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", och på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org
 5. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i en NKF-utbildning. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
 6. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av vidareutbildningen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Vidareutbildningen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att vidareutbildningen avslutats.
 7. Vid arrangerande av en nordisk vidareutbildning kan en pre-eller postprint utgivas. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna summa, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Sektionen är ansvarig för att det ska vara möjligt att köpa eller eventuellt ladda ner kursrapporter efter utbildningens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

 

2 november 2019

 

 

Riktlinjer för arrangerande av NKF-kongress

Riktlinjer för arrangerande av NKF-kongress

 1. Vart tredje år arrangeras en facklig kongress för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet med rubriken: Nordiska Konservatorförbunds xx Kongress. Här anger xx kongressens löpande numrering i förhållande till de tidigare arrangerade kongresserna.
 2. Kongressen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige. I denna ordning arrangeras kongressen (t e x : Island: kongress år 2018, Sverige: kongress år 2021, Danmark: kongress år 2024, Norge: kongress år 2027, Finland: kongress år 2030,).
 3. Värdlandet väljer själv ämne och datum för kongressen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Kongressen utannonseras minst ett år före kongressen äger rum av arrangören både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", i internationella tidskrifter, på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org samt andra relaterade hemsidor och mejllistor.
 4. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i NKF-kongressen. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
 5. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av NKF-kongressen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Kongressen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att kongressen avslutats.
 6. Vid arrangerande av en NKF-kongress ska en pre-eller postprint ges ut. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna kostnad, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Värdlandets styrelse är ansvarig för att det ska vara möjligt att beställa och köpa kongressrapporter efter kongressens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

2 november 2019