Skip to main content

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

Riktlinjer för arrangerande av Nordisk vidareutbildning

  1. Vid behov arrangeras den Nordiska vidareutbildningen för alla medlemmar av Nordiska Konservatorförbundet. Vidareutbildning och kongress ska inte avhållas samma år.
  2. Utbildningen har en varighet på 1-5 dagar och är mer undervisningsrelaterad än NKF:kongresserna. Två (2) platser ska reserveras till varje sektion fram till ett fastlagt datum då alla
    platser släpps. Medlemmar i någon av NKF:s sektioner har förtur till platserna
  3. Utbildningen arrangeras i skift mellan de fem länderna som ingår i Nordiska Konservatorförbundet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
  4. Värdlandet väljer själv ämne och datum för vidareutbildningen. Ämnet ska dock vara relaterat till konservering. Vidareutbildningen utannonseras minst 6 månader innan kursen av arrangören, både hos de övriga sektionerna, i den gemensamma medlemsskriften "MoK", och på den gemensamma hemsidan: www.nordiskkonservatorforbund.org
  5. Värdlandet erhåller deltagaravgift för NKF-medlemmar för deltagande i en NKF-utbildning. Deltagaravgift för icke NKF-medlemmar ska vara högre än för medlemmar av NKF. En andel motsvarande 100 Skr av deltagaravgiften tillfaller förbundsrådets gemensamma konto. Detta ska därför räknas in i deltagaravgiften.
  6. Sektionen står för alla utgifter i samband med arrangerandet av vidareutbildningen, även ett eventuellt underskott eller överskott. Vidareutbildningen ska ha en egen budget och räkenskaperna ska vara åtskilt från sektionens övriga ekonomi. Räkenskaperna ska revideras av revisor och räkenskaperna ska vara avslutat och godkända senast ett år efter att vidareutbildningen avslutats.
  7. Vid arrangerande av en nordisk vidareutbildning kan en pre-eller postprint utgivas. Värdlandet står för kostnaderna för en sådan publikation. Deltagaravgiften bör täcka denna summa, så att alla deltagarna får var sitt exemplar. Sektionen är ansvarig för att det ska vara möjligt att köpa eller eventuellt ladda ner kursrapporter efter utbildningens slut. Ett skriftligt avtal ska upprättas med alla föreläsare/författare så att NKF kan använda materialet som efter eget önskemål t.ex. Creative commons.

 

2 november 2019