• Start
  • Publikationer
  • Meddelelser om Konservering - info

(MoK) Meddelelser om Konservering (MoK)

Meddelelser om Konservering (MoK) är NKF:s vetenskapliga tidskrift med fackgranskade artiklar. MoK innehåller artiklar om vård och konservering av konst-, kultur- och naturhistoriska föremål samt om materialanalys, vetenskapsteori, dokumentationsmetodik och metodutveckling av relevans för konserverings- och bevarandefrågor. MoK utkommer minst en gång om året.

Faktagranskade artiklar registreras i AATA Abstracts for International Conservation Literature.

Deadline för artiklar till MoK är den 1 mars till den tidskrift, som utkommer följande november. 

MoK använder hanteringssystemet Scholastica för fackgranskningen, och här kan du lämna ditt bidrag: (https://mok.scholasticahq.com/for-authors). Där kan du även hitta Riktlinjer för författare (Guidelines for authors, text på danska och engelska).

Vi kan också kontaktas via formulär.

Vibe

Följ oss på