• Start
  • Publikationer
  • Meddelelser om Konservering - info

(MoK) Meddelelser om Konservering

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprojekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för facktagranskad artikel (peer reviewed) är 15 April. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här.

Vi kan också kontaktas via formulär.

Vibe

Följ oss på