Skip to main content

Välkommen till
Nordiska konservator-
förbundet

Nordiska Konservatorförbundet (NKF) är en gemensam organisation som samlar fem nordiska länders konservatorföreningar. NKF arbetar för att främja samarbetet mellan konservatorer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Konservering

Konservering innebär åtgärder för att fördröja nedbrytningsprocesser i olika material för att bevara dess originaltillstånd och autenticitet så langt det är möjligt. Konservatorns uppgift är at förebygga och förhindra nedbrytningen av konst-, kultur- och naturhistoriskt värdefulla föremål och miljöer.

Konservering är ett tvärvetenskapligt yrke där naturvetenskap kombineras med praktisk kunskap och materialkännedom.

MoK

Meddelelser om Konservering är Nordiska Konservatorforbundets gemensamma tidskrift. Den innehåller artiklar om konserveringstekniska ämnen, praktiska konserveringsprosjekt, forskning och utbildning samt andra till konservering relaterade frågor. Tidsfrist för fackgranskad artikel (per reviewed) är 1 mars och den 1 april för övrigt. MoK publiceras årligen i oktober. Riktlinjerna kan hittas här.

Bakgrund

Nordiska Konservatorförbundet bildades 1950 och fungerar som en regional grupp i "The International Institute for the Conservation of Artistic and Historic Works (IIC) under beteckningen "IIC Nordic Group." Fyra sektioner är dessutom medlemmar av paraplyorganisationen "The European Confederation of Conservator-Resorers Organisations"(ECCO).

Vidareutbildning

http://www.konservering.org/


IIC Nordic Group XXII Congress
21–22 October 2021

Nordiska Konservatorförbundets XXII Kongress
21–22 oktober 2021


The Swedish section of IIC Nordic Group, NKF-S, is pleased to announce the XXII NKF Congress: Research and Review –Advancements in conservation and assessment of previous experiences. The congress will be held at the Swedish Royal Academy of Engineering Sciences, IVA Conference Centre in Stockholm, 21-22 October 2021. It will also be possible to register for online participation.

 
Research and Review - Advancements in conservation and assessment of previous experiences.
A congress topic to illustrate how the conservation-restoration discipline has evolved over the last decades. Progress has been made both through research and trial-and-error. Analytical methods, documentation, conservation treatments, choice of material as well as the circumstances under which conservator-restorers work are continuously developing.

The congress opens for evaluation of the profession and how we utilize and share our experiences. We look back to analyze the viability of conservation treatment techniques, how we deal with ethical dilemmas, use of best-practice, look back on collaborations we have had and the guidelines which we have been following since the 1980´s till today.