Norge

Nordisk konservatorforbund Norge, NKF-N, er en ideell forening, stiftet i februar 1951, for konservatorer i Norge. Foreningens formål er å fremme tiltak som kan bidra til å verne om kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander, bygninger og anlegg. Foreningen arbeider for en høy faglig standard blant medlemmene og øke forståelsen for konserveringsfaget og konservatorenes spesialområder i samfunnet.

Foreningen har regionale lag i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Vi henviser til NKF-Ns hjemmeside for ytterligere informasjon, www.nkf-n.no

 

Vibe

Följ oss på